Přihláška

Přihlášky pro rok 2019 byly uzavřeny. Zkuste to v roce 2020. Měli bychom o vás vědět už teď? Pak nám dejte vědět...

Do jaké oblasti váš projekt patří? *
Mohou se 2 členové vašeho týmu zúčastnit po celou dobu trvání akceleračního programu 321 dílna v roce 2020 (datum bude upřesněno)? *
Splňuje opravdu váš projekt kritéria pro účast v akceleračním programu? *
- projekt je v počáteční fázi s potřebou ověřit vlastní byznys model
- projekt je škálovatelný (s ambicí dopadu alespoň na tisíce lidí)
- máte jasnou definici problému, který projekt řeší
- přicházíte s inovativním řešením tohoto problému
- jsem schopen/schopna zaplatit účastnický příspěvek 3210 Kč, nebo 2112 Kč za osobu*
Cílovou skupinou rozumíme uživatele, nemusí se nutně jednat o lidi, kteří za produkt či službu platí.
Jaké je vaše řešení?
Máte konkurenci?
Pokud do něj již nějaké peníze vloženy byly.
Napište, jakým otázkám a problémům čelíte a jak by vám v nich tento program mohl pomoci.

*Peníze by neměly být překážkou účasti. Jsou-li, pište na e-mail michaela.zezulova@nadacekj.cz.