Přihláška

Do jaké oblasti váš projekt patří? *
Mohou se 2 členové vašeho týmu zúčastnit po celou dobu trvání programu 321 dílna od 1. listopadu (17:00) do 6. listopadu 2019 (14:00)? *
Splňuje opravdu váš projekt kritéria pro účast v akceleračním programu? *

- Jedná se o projekty ve fázi realizace s ověřeným základním byznys modelem (zájem o produkt u uživatelů) a s historií prvních tržeb? 
- Je projekt škálovatelný (s ambicí dopadu na tisíce uživatelů)? 
- Máte sestavený realizační tým? 
- Máte cíl udržitelného financování  nezávislého na jednorázových grantech?
- jsem schopen/schopna zaplatit účastnický příspěvek 2112 Kč za osobu*

Cílovou skupinou rozumíme uživatele, nemusí se nutně jednat o lidi, kteří za produkt či službu platí.
Jaké je vaše řešení?
Máte konkurenci?
Pokud do něj již nějaké peníze vloženy byly.
Pokud ano, prosím specifikujte.
Napište, jakým otázkám a problémům čelíte a jak by vám v nich tento program mohl pomoci.

*Peníze by neměly být překážkou účasti. Jsou-li, pište na e-mail michaela.zezulova@nadacekj.cz.