Investiční manažerka, ředitelka nadace nebo mladý podnikatel

Speciální pedagožka, která vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková, konzultant a kouč Jihomoravského inovačního centra Votěch Krmíček, investiční manažerka Tilia Impact Ventures Magdalena Radová, ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová nebo podnikatel a investor Libor Hoření se letos poprvé účastnili akcelerátoru 3-2-1 dílna v roli mentorů. 
Doplnili tak řadu odborníků z předchozích let a společně se strategickým konzultantem Milanem Pařilem, spoluzakladatelkou Nadačního fondu Eduzměna Martinou Břeňovou, zakladatelkou společnosti Frusack Hanou Fořtovou, podnikatelem Zdeňkem Hornychem, hackerem Tomášem Studeníkem a odborníkem na gamifikaci Petrem Pouchlým vedli začínající společensky prospěšné podnikatele  k úspěšnému ověření životaschopnosti přihlášených projektů. 
Absolvetnské týmy tak spolu s lektory Lukášem Hrdličkou, Jurajem Kováčem, Tomášem Řemínkem a Martinem Hakem vedlo k prověření nápadu celkem 15 lektorů a mentorů z byznysu i nezisku. 

Chcete se také učit od nejlepších?

Do dalšího ročníku akcelerátoru bude možné se přihlásit opět na jaře